کانکتور روسی قطر 40 / 3 پین

دارای 3پین با ظرفیت 100 آمپر

 /فروش کانکتور روسی,فروش کانکتور روسی در بازار,نمایندگی کانکتور روسی,کانکتور طلایی روسی,کانکتور نظامی روسی,فروش کانکتور نظامی روسی