گروه فنی مهندسی کار و دانش

این گروه از ابتدای نیمه دوم سال 1396 با همت گروهی از دانشجویان رشته برق فعالیت خود را آغاز نمود. لذا با توجه به گستردگی شاخه های رشته برق هریک از اعضا به صورت تخصصی مسئولیت یک بخش اعم از تجهیزات برق صنعتی، اتوماسیون و یا ابزار دقیق را برعهده دارد. همچنین این گروه آمادگی خود را برای تامین تجهیزات برای کارخانه های صنعتی شامل صنعت فولاد، نفت و گاز و پتروشیمی را اعلام میدارد.