کانکتور روسی قطر 32 / 10 پین

دارای 6 پین با ظرفیت 10 آمپر

و 4 پین با ظرفیت 25 آمپر

,فروش کانکتور روسی,فروش کانکتور روسی در بازار,نمایندگی کانکتور روسی,کانکتور طلایی روسی,کانکتور نظامی روسی,فروش کانکتور نظامی روسی

فروش کانکتور روسی,فروش کانکتور روسی در بازار,نمایندگی کانکتور روسی,کانکتور طلایی روسی,کانکتور نظامی روسی,فروش کانکتور نظامی روسی